Address
05 Tôn Thất Bách, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận