Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, kỳ thi tốt nghiệp các môn lý luận chính trị ngành GDMN, khóa K20, trình độ cao đẳng, ngày thi: 17/6/2023